Bytový dom Torysa v obci Torysa 12 b.j. bežný štandard

24. 07. 2024

Termín realizácie: 8/2018-1/2020

Popis stavby:

Výstavba 12 bytov s technickou vybavenosťou (vodovod a vodovodná prípojka, kanalizácia a kanalizačná prípojky, miestna komunikácia, odstavná plocha). Podlahová plocha bytov: 705,78 m2.