ČASOPIS 9-10/2023

31. 10. 2023

V najnovšom čísle nášho podnikového časopisu rekapitulujeme, aký bol september a október u nás vo firme.

PDF časopis