CYKLOCHODNÍK UL. TOPLIANSKA

19. 07. 2024

Termín realizácie: 9/2019-10/2020

Popis stavby:

práce na objektoch: SO 01 Cyklochodník (pokládka asfaltu 2880 m2, obrubníky 1657 m), SO 02 Verejné osvetlenie, SO 03 Cyklolávka, SO 03.1 Cyklolávka - naviac práce