IBV Hliník - Miestne komunikácie - I. etapa

20. 06. 2024

Termín realizácie: 9/2019-12/2019

Popis stavby:

Práce na objektoch: SO 01 Miestna komunikácia - trasa A (pokládka asfaltu: 1097 m2), 003 Zarubný múr, SO 11 Miestna komunikácia - trasa B (pokládka asfaltu 1514 m2),SO 12 Komunikácia pre peších na trase B (dlažba 392 m2)