ČASOPIS 11/2015

19. 07. 2024

   Na skle maľované - muzikál o Jánošíkovi, ktorý sme videli v novembri v Prešove, hodnotia naši kolegovia v recenziách.

 

 

Zapálili sme prvú sviecu na adventnom venci, čo je neklamný znak toho, že sa blížia Vianoce. Možno vás inšpirujeme, aby ste skúsili v čase adventných príprav aj samotného trvania sviatkov niečo málo zo zaužívaného zmeniť k lepšiemu.

 

Pre všetkých zamestnancov a pracovníkov spoločností EKO SVIP, HT SH a CBR prinášame aj prvé informácie o organizácii záveru pracovného roka. O detialoch a prípadných zmenách vás budú informovať nadriadení.

 

časopis_11_2015

 

 

PDF časopis