ČASOPIS 12/2015

30. 11. 2023

  O našom tradičnom závere roka:

 

o zabíjačke, slávnostnom obede, ocenených zamestnancoch si môžete prečítať v poslednom časopise roku 2015:

 

časopis_12_2015

 

 

PDF časopis