ČASOPIS 9/2014

19. 05. 2024

O vzniku, vývoji a súčasnom pôsobení spoločnosti HT SH, s.r.o.

V septembrovom čísle časopisu sa venujeme spoločnosti HT SH, s.r.o., ktorá ťaží, triedi, drví a predáva štrk a štrkopiesok. Sledujeme jej vývoj od vzniku v roku 2006 až po súčasnosť.

Nazrite s nami do areálu štrkovne.

časopis_9_2014

PDF časopis