Doplnenie obnovy asfaltových krytov miestnych komunikácií

22. 04. 2024

Doplnenie obnovy asfaltových krytov miestnych komunikácií (obec Brodzany)

Termín realizácie: 5/2017-6/2017

Popis stavby:

doplnenie obnovy asfaltov na miestnych komunikáciách po výstavbe kanalizácie: 12.106,34 m2 asfaltov