EMAS - Validované Environmentálne vyhlásenie

29. 11. 2023

Sprístupňujeme verejnosti dokumenty týkajúce sa našej registrácie v schéme EMAS, a síce Potvrdenie o registrácii, Validované environmentálne vyhlásenie a Prílohu VI nariadenia

Osvedčenie o registrácii v schéme EMAS

 

Validované Environmentálne vyhlásenie

 

Príloha VI Informačné požiadavky