Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa

03. 10. 2023

Termín realizácie: 9/2017-2/2018

Popis stavby:

rekonštrukcia a prístavba materskej školy, práce na objektoch: ASR - Stavebné riešenie, Elektroinštalácia, Vykurovanie, Interiérové a exteriérové vybavenie, Zdravotechnika, Technológia výdajne stravy