Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec

29. 09. 2023

Termín realizácie: 3/2018-4/2018

Popis stavby:

Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra, práce na objektoch: ASR Stavebné riešenie, ZTI Zdravotechnika, UVK Vykurovanie, ELI Elektroinštalácia.