Stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní

03. 12. 2023

Termín realizácie: 5/2021-10/2021

Popis stavby:

Realizácia prác na stavbe: SO 01 Stavebná časť, SO 02 Zdravotechnika, SO 03 Elektroinštalácia, SO 04 Vykurovanie, SO 05 Vzduchotechnika – malá športová hala v Starej Ľubovni