ČASOPIS 1-2/2021

30. 11. 2023

O tom, ako sme sa v januári a februrái pripravovali na novú sezónu...

....aj obzerali sa späť na roky minulé.

 

časopis_1_2_2021

 

 

 

PDF časopis