ČASOPIS 12/2019

19. 07. 2024

Ak prebiehal záver roka u nás vo firme,

kto bol ocenený ako Zamestnanec / pracovník roka aj ako hodnotíme končiaci sa rok 2019 si prečítajte:

 

časopis_12_2019

 

 

 

 

PDF časopis