EMAS - Validované Environmentálne vyhlásenie

20. 06. 2024

Sprístupňujeme verejnosti dokumenty týkajúce sa našej registrácie v schéme EMAS, a síce Potvrdenie o registrácii, Validované environmentálne vyhlásenie a Prílohu VI nariadenia

Osvedčenie o registrácii v schéme EMAS

 

Validované Environmentálne vyhlásenie

 

Príloha VI Informačné požiadavky