Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

30. 11. 2023

Termín realizácie: 3/2020-8/2021

Popis stavby:

práce na objekte SO 01 Úprava toku Kňazov jarok v intraviláne km 0,120-1,035, SO 02 Suchý polder na Kňazovom jarku č. 1 v km 1,645, SO 03 Suchý polder na Kňazovom jarku č. 2 v km 1,745m SO 04 Suchý polder na Kňazovom jarku č. 3 v km 2,470