Obnova objektu skládky obilia na bytový dom s 12 b.j. bežného štandardu

24. 07. 2024

Obnova objektu skládky obilia na bytový dom s 12 b.j. bežného štandardu – Bytový dom 1 Studenec

Termín realizácie: 2/2016-4/2019

Popis stavby:

Prestavba objektu skládky obilia na bytový dom s 12 bj. Podlahová plocha bytov spolu 708,51 m2.