Potok Hradlová - protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

21. 06. 2024

Termín realizácie: 3/2019-9/2019

Popis stavby:

protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov - dlažba z lomového kameňa na sucho 1693,575 m2, oporná stena IZT 19/10 247x39,4x97 - 12 ks (úprava potoka v km 0,000 - 0,705 )