Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č. 1471/22

24. 07. 2024

Termín realizácie: 9/2017-2/2018

Popis stavby:

výstavba materskej školy, práce na objektoch: SO 01 Architektúra, SO 02 Ústredné kúrenie, SO 03 Elektroinštalácia, SO 04 Zdravotechnika