Ocenenie pre firmu EKO SVIP

20. 06. 2024

Spoločnosť získala ďalšie ocenenie v súťaži MVRR SR.

 

24.apríla 2007 získali spoločnosť EKO SVIP spol. s.r.o. Sabinov ako zhotoviteľ, obec Krivany ako investor a spoločnosť GRIFF spol. s.r.o. Košice ako projektant ocenenie v súťaži vyhlasovanej každoročne Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V súťaži "Progresívne, cenovo dostupné bývanie" v kategórii c) - Formy bývania odlišného štandardu získal  2. miesto projekt 3 nájomné domy, 15 b.j. - odlišný štandard, Krivany, ktorého výstavbu realizovala spoločnosť EKO SVIP s.r.o. Sabinov v rokoch 2005-2006.

Ocenenie bolo udelené za vhodné riešenie náhrady pôvodného bývania občanov rómskeho etnika novým bývaním s vyššou kvalitou a za úspešné zvládnutie participácie občanov rómskeho etnika pri výstavbe.


zarob peniaze na http://zarobpeniaze.ic.cz


Pre spoločnosť EKO SVIP spol. s.r.o. Sabinov je to  už druhé takéto ocenenie kvality jej práce. V súťaži "Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005" získala rovnako 2.miesto za projekt Nájomné byty Jarovnice, 20 b.j.

Za ocenenia ďakujeme. Sú výsledkom kvalitnej práce a dobrej spolupráce všetkých zúčastnených.