Petrovce - rozšírenie akumulácie vodojemu

24. 07. 2024

Termín realizácie: 10/2019-8/2020

Popis stavby:

práce na objektoch: PS 01.A - Telemetria, PS 02 - Chlórovanie, SO 01 Vodojem 2x100 m3, Elektroinštalácia VDJ, SO 02 Prepojovacie potrubia, SO 04 Spevnená plocha a úpravy terénu, SO 05 Rekonštrukcia oplotenia