Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2

19. 07. 2024

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2 (v Starej Ľubovni)

Termín realizácie: 5/2022-9/2022

Popis stavby:

Práce na objektoch: 01 - Okruh kotolne K-2 bod 1-9, 02 Okruh kotolne K-2 bod 13-S8; dodávka UK, dodávka TUV, montáž UK, montáž TUV, šachty, zemné práce