Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach

24. 07. 2024

Termín realizácie: 10/2014-6/2015

Popis stavby:

výstavba chodníkov a spevnených plôch, rekošntrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, dlažba 767,09 m2, obrubníky 247 ks, úprava výtlkov, sadové úpravy, detské ihrisko, lavičky, odpadkové koše, verejné osvetlenie