SVIDNÍK - Zateplenie MŠ, ul. Gen. Svobodu

21. 06. 2024

Termín realizácie: 6/2018-10/2018

Popis stavby:

Práce na objektoch: SO 01 Materská škola "a" - fasáda, okná, strecha, SO 02 Materská škola "b" - fasáda, okná, strecha, SO 03 Hospodársky pavilón "c" - fasáda, okná, strecha, SO 04 Detské jasle "d" - fasáda, okná, strecha, Svietidlá, Fotovoltický systém, Ústredné vykurovanie