Telocvičňa v obci Torysa

03. 10. 2023

Termín realizácie: 8/2021-5/2022

Popis stavby:

Výstavba telocvične v obci Torysa (ASR, ELI, bleskozvod, ZTI, UVK, spevnené plochy)