Vybudovanie domu smútku v obci Poloma

19. 07. 2024

Termín realizácie: 5/2019-9/2019

Popis stavby:

Realizácia prác na stavbe: zemné práce, základy, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, povrchové úpravy, izolácie proti vode a vlhkosti, povlakové krytiny, izolácie tepelné, ZTI vnútorná kanalizácia, konštrukcie tesárske, klampiarske, stolárske, kovové doplnkové, podlahy a obklady, nátery, maľby, elektromontáže.