Výstavba vodovodu v obci Radošovce

19. 07. 2024

Termín realizácie: 7/2021-10/2022

Popis stavby:

časť Vieska: rozvodné potrubie TVLT-DN100 - 1300,4 m, časť Radošovce: rozvodné potrubie TVLT-DN 100 - 5296,3 m, DN80 - 128 m, prípojky 445 ks HDPE-PN10