ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ĎAČOV

24. 07. 2024

Termín realizácie: 9/2018-2/2019

Popis stavby:

Realizácia prác na stavbe: SO 01 obvodový plášť, SO 02 okná a výplne vonkajších otvorov, SO 03 strecha, SO 04 ELI + bleskozvod, SO 05 NN prípojka, SO 06 ÚK a TÚV, SO 07 VZT, SO 08 rozvádzače