Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia"

19. 05. 2024

Termín realizácie: 1/2018-9/2018

Popis stavby:

práce na objektoch: SO 01 - Materská škola (časť ASR, ZTI, ÚVK, ELI), SO 02 - Spevnené plochy - chodníky, SO 03 - Spevnené plochy - bezbariérové rampy, SO 04 – Oplotenie záujmového územia, SO 05 – Trávnaté plochy