Zníženie energetickej náročnosti MŠ Litmanová

19. 07. 2024

Termín realizácie: 4/2020-8/2020

Popis stavby:

Práce na stavbe SO 01 Zateplenie obvodového plášťa, 02 Zateplenie podkrovia, 03 Výmena výplní otvorov, 04 Ostatné, 05 Elektroinštalácia, 06 Ústredné vykurovanie, 07 Meranie a regulácia kotolne