ČASOPIS 3-4/2024

30. 04. 2024

Marec a apríl 2024 boli u nás vo firme v znamení oddychu a teambuidlingových aktivít, ale aj prác na stavbách a príprav na novú sezónu.

PDF časopis