Referencie

Komunitné centrum v obci Ražňany

Termín realizácie: 6/2018-2/2019

Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec

Termín realizácie: 4/2018-6/2018

Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia"

Termín realizácie: 1/2018-9/2018

Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa

Termín realizácie: 9/2017-2/2018

Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č. 1471/22

Termín realizácie: 9/2017-2/2018

Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach

Termín realizácie: 10/2014-6/2015

CYKLOCHODNÍK UL. TOPLIANSKA

Termín realizácie: 9/2019-10/2020

IBV Hliník - Miestne komunikácie - I. etapa

Termín realizácie: 9/2019-12/2019

I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka

Termín realizácie: 1/2018-10/2018

Doplnenie obnovy asfaltových krytov miestnych komunikácií

Doplnenie obnovy asfaltových krytov miestnych komunikácií (obec Brodzany)

Termín realizácie: 5/2017-6/2017

Regenerácia centra obce Torysa

Termín realizácie: 6/2015-8/2015

Regenerácia centra obec Plavnica

Termín realizácie: 4/2015-6/2015